Samoloty Jak-1b weszły do masowego użycia na froncie wschodnim w decydującej fazie Bitwy pod Stalingradem, pod koniec 1942 roku i służyły nieprzerwanie do końca wojny w 1945 roku. Wybierając malowania do najnowszych modeli podjęliśmy wyzwanie wybrania możliwie największego spektrum wersji malowania i oznakowania. Dzisiaj prezentujemy te, które zostały zamieszczone w kalkomanii do dwóch modeli tego samolotu z Arma Hobby, zobacz jakie!

70027 Jak-1b Expert Set

Model zawiera sześć malowań, w tym dwa polskie z 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”. Samoloty, których oznakowania wybraliśmy do tego zestawu noszą wczesny i późny kamuflaż (czarno-zielony i szaro-szary), jest też jeden ze stalingradzkiej zimy, pokryty fabrycznie biała zmywalna farbą. Oznakowanie wybranych samolotów to oczywiście po dwa malowania polskie i sowieckie oraz po jednym francuskim i niemieckim.

 

Jak-1b, nr 4, 1 eskadra, 1 PLM, chor. Pil. Edward Chromy, Zadybie Stare, lato 1944 r. Czytaj więcej link.

Jak-1b, nr 13, 2 eskadra 1 PLM, „От польского патриота проф. Вольф-Мессинга польскому летчику” – „Od polskiego patrioty prof Wolf Messinga polskiemu lotnikowi”, pilot sierż. Hugon O’Brien, Operacja Berlińska, 1945. Czytaj więcej tutaj.

Jak-1b, nr 2, 148 IAP, „Сталинскому соколу Леониду Смирнову от трудящихся Фрунзенского района г. Саратова” –  „Stalinowskiemy sokołowi Leonidowi Smirnowowi od pracowników dzielnicy Frunzego miasta Saratowa”. Samolot dowódcy 148pułku, kpt. Leonida Smirnowa wiosna 1943 r. Po jego śmierci samolot był pilotowany przez St. Lejtn. Michaiła Szkomplektowa, który omyłkowo wylądował na niemieckim lotnisku w Anapie 11 maja 1943 r. Zobacz więcej link.

Jak-1b, „Сталинскому соколу Леониду Смирнову от трудящихся Фрунзенского района г. Саратова” Leonida Smirnowa w służbie niemieckiej, lato 1943 r. Zobacz więcej link.

Jak-1b, nr 26, 31 GwIAP, „Лётчику Сталинградского фронта Гвардии Майору тов. Ерёмину от колхозника колхоза «Стахановец» тов. Головатова” – „Lotnikowi Frontu Stalingradzkiego Majorowi Gwardii tow. Jeriominowi od kołchoźnika kołchozu «Stalinowiec» tow. Gołowatowa”, major Borys Jeriomin , Sołodowka, Front Stalingradzki, grudzień 1942 r. Czytaj więcej tutaj link.

Jak-1b, nr 6, GC3 Normandie, aspirant Albert Durand, Chatenki, lato 1943 r.

70028 Jak-1b Model Kit

Zestaw model kit ma wybrane trzy malowania. Mniejsza liczba malowań siła rzeczy oranicza wybór wariantów malowania. Mamy jedno malowanie rosyjskie czarno-czarne z okresu bitwy kurskiej, jedno polskie zielone powojenne i na koniec jedno francuskie – białe.


Jak-1b, nr 23, 73 GwIAP, starszyj lejtnant Lidia Litwiak, Krasnyj Łucz, lipiec 1943. To chyba najbardziej oczekiwane malowanie wśród modelarzy. Ostatni samolot słynnej pilotki, na którym uszkodziła/zestrzeliła podczas bitwy Kurskiej 6 Bf-109G i poległa w nim 1 sierpnia 1943 r.

Jak-1b, nr 107, jeden z samolotów 1 PLM wyremontowany i przemalowany w nowy kamuflaż pod koniec 1945 r. Po krótkiej służbie przekazany do Muzeum Wojska Polskiego.

Jak-1b, nr 44, GC3 Normandie, por. Marcel Albert, marzec 1943 r.

  Zobacz modele Jak-1b w sklepie Arma Hobby tutaj 

Ilustracje namalował Zbyszek Malicki

This post is also available in: English